יום האינטרנט הבטוח

אינטרנט נמצא בכל מקום ורובינו משתמשים בו באופן תמידי.

השנה הגיע לכל מחלקות הילדים שלימד את כולנו על חשיבות הזהירות ברשת.

השיעורים היו מוצלחים וכולנו נתרמנו.