חשיבה דמוקרטית

חושבים ביחד ודנים

בהצהרת אוטווה של ארגון הבריאות העולמי כתוב:
"התנאים הבסיסיים והמשאבים של הבריאות הם: שלום, הגנה, חינוך, מזון, הכנסה, מערכת אקולוגית יציבה, משאבים בני קיימא, צדק חברתי ושוויון".

בית הספר הניסויי הדסה מתייחס לקידום בריאות גם בהיבט החברתי. סביבה מוגנת לפרט, שירותי חינוך ותמיכה רגשית, טיפוח אווירה רב-תרבותית ודאגה לתנאים מאפשרים עבור כל תלמיד חולה בבית הספר – הם המשנה החינוכית שלנו.

בשנה החולפת, תשע"ה, לקחנו על עצמנו כמטרה להעמיק את החשיבה הדמוקרטית בבית הספר הנובעת מהקוד האתי שכתבנו. אנו מטפחים דיאלוג המבוסס על ערכים של הומניזם ודנים בפרקטיקות ההתנהגותיות הנובעות ממורכבות האוכלוסייה הרב-תרבותית שמגיעה לבית הספר.

בבית הספר הוקם צוות מוביל חשיבה דמוקרטית. הצוות מתכנס אחת לשבועיים בליווי של מרסלו וקסלר, לומד ומתאמן על פדגוגיה ודיאלוג ברוח החשיבה הדמוקרטית. הצוות המוביל מטמיע את הידע שלו בצוות הרחב, במפגשי מליאה ובחיי היום יום.
 

חזרה לעמוד התכנית הניסויית