כתיבת הקוד האתי

בטקס הפתיחה החגיגי

בית הספר הדסה הנו בית ספר ניסויי ורב-תרבותי המתמודד מדי יום עם סוגיות אתיות רבות ומגוונות. צוות בית הספר זיהה צורך גדול ללכת לקראת כתיבת קוד אתי על מנת ללמוד, לדעת להתמודד עם סוגיות אלו ולקבוע אמות מידה מוסכמות על כולם לכללי התנהגות ערכיות וראויות בבית הספר.

בית הספר החל תהליך בכתיבת קוד אתי בשנת תשע"ב בשיתוף, ליווי וייעוץ המרכז לאתיקה בירושלים,
http://www.mishkenot.org.il/hebrew/HebEthicsPagesContent.aspx?pageId=20 בניהולו של דניאל מילוא.

מטרת הקוד האתי

מטרת הקוד האתי היא לפתח בקרב אנשי הצוות תרבות התנהגותית נעימה ובעלת שיח שאינה מקבלת את הדברים כמובנים מאליהם אלא שואלת שאלות, בודקת, מקשיבה ומגיעה להסכמות. כתיבת הקוד האתי תשקף את ה"אני מאמין" של בית הספר: קידום יחסים ראויים של אמון, כבוד הדדי, שיתוף פעולה, הקניית כלי שידריך את אנשי הצוות בקבלת החלטות מקצועיות ונכונות, הטמעת תובנה אתית ועוד.

חשוב לנו שכל צוות בית הספר יהיה שותף בתהליך לקראת כתיבת הקוד האתי. שותפות זו באה לידי ביטוי בתכנית ארגונית שמשלבת בין ועדה לכתיבת הקוד המובילה את הכתיבה עצמה, לבין פורומים של מליאה שבהם תידונה מעת לעת סוגיות אתיות.

בשנת תשע"ב התקיים יום עיון לכל צוות בית הספר הניסויי הדסה. ביום זה נחשף הצוות לאנשי מקצוע העוסקים בתחום האתיקה, עבר סדנאות שמטרתן הייתה לגעת בדילמות אתיות וכן הועשר במושגים חדשים שלא הייה חשוף אליהם בעבר. הצוות חש מעורבות רבה, היה נלהב והבין את החשיבות הרבה של תהליך כתיבת הקוד האתי.
בסוף שנת הלימודים תשע"ב הוקמה "הווועדה לכתיבת הקוד האתי" אשר כוללת בתוכה אנשי צוות מכל הקשת בבית הספר; מורים, מטפלים וסייעות, יהודים וערבים.
תפקידה של הוועדה היה להיות נציגת הצוות ולהיות מעורבת בכל התהליך של כתיבת הקוד האתי. את הוועדה ליווה ד"ר שי נחושתאי, מהמרכז לאתיקה.
בסוף התהליך הראשוני של כתיבת הקוד האתי נעבור לשלב הטמעת הקוד לכל עובדי בית הספר.

 

חזרה לעמוד התכנית הניסויית