מפת הניסוי

עקרונות הניסוי

עקרונות התכנית:

1. רלוונטיות לחיי הילד בהווה
2. כל תוצר מבוסס על עבודת צוות
3. ייזום לשילוב הצוות הרב-מקצועי
4. ליבון דילמות חינוכיות, טיפוליות ואתיות
5. עידוד לחדשנות ויצירתיות

דרכי פעולה:

1. ייזום רעיון
2. תכנון התכנית בצוות רב-מקצועי
3. עקרון המודולריות – גיל, תרבות...
4. עקרון ההמחשה לילד
5. עקרון ההתנסות של המורה, רפלקציה
6. הרחבות מדעיות                                                

מנגנונים:

1. צוות מו"פ
2. ועדת היגוי
3. ייעוץ אקדמי
4. תכנית מראה [סימולציה] לאימון והטמעה
5. פורום הצגת מקרה
6. אתר בי"ס פעיל
7. מחקר

תכניות בפיתוח – בניית שיעורים ופרויקטים בנושאים:

1. בדיקת דם ועירוי – הכנת ספר לתכנית ובניית דגם מקצועי
2. בישול בריא לילדים החולים ב- CF
3. בישול בריא בכל המחלקות
4. הכנה לניתוחי לב חזה
5. הסיפור שלי
6. חום בילדים
7. קשר עם בית הספר בקהילה
8. צנתר מרכזי
9. צנתור לב

חזרה לעמוד התכנית הניסויית