משמעות האשפוז אצל ילדים

נאסר והבובה שהכין

המפגש עם ילדים חולים מעורר בנו צורך לעטוף אותם ולהגן עליהם, לצמצם את כאבם ולהרעיף עליהם עידוד וביטחון. הרעיון להקים בית ספר בבית חולים התבסס על ההבנה שמחלה ואשפוז יכולים להיות הזדמנות לצמיחה ולהתפתחות, ולא רק עלולים לפגוע ברצף ההתפתחות התקין של הילד. ראייה זו נובעת מתוך השקפת עולם הרואה את הילד כאדם שלם שזקוק למענה המתאים לצרכיו השכליים, הרגשיים והחברתיים, מעבר לצורך בטיפול רפואי.
התכנית הניסויית "בריא ללמוד מזה" מציעה הבנה חדשה לילד החולה, ולמידה רלוונטית למציאות בבית החולים. התכנית מבוססת על הרעיון שהילד המאושפז עסוק שכלית ורגשית בעיקר בענייני האשפוז – במצבו הגופני, בסביבה הלא-מוכרת, בחוסר הוודאות של אבחון חדש ובבדיקה שבפניה הוא עומד. "בריא ללמוד מזה" מדגישה עבודת צוות רב-מקצועית, טיפוח שיתוף פעולה ושיח רב-תרבותי ולמידה חווייתית דרך שימוש באמצעי המחשה, במטרה לעזור לילד החולה להסתגל ואף לצמוח.
כיום, בית הספר הניסויי הדסה מוביל תהליך מקביל של פיתוח תכניות חדשות והטמעת תכניות קיימות בתחומים מגוונים: בדיקת דם והכנסת עירוי, הכנה לניתוח, מערכות הגוף, הכנה לסדציה, חום הגוף, חוויית הזמן בבית החולים ועוד תכניות רבות הנוגעות לגוף האדם ולאירועים רפואיים. בתהליך ההטמעה אנחנו פועלים לפי שיטת "למידת עמיתים" הכוללת פיתוח תכניות בצורה קבוצתית, התכנסות לצורך למידה משותפת, התנסות בשטח ובקרה הדדית דרך תצפיות בין מורות ובהסרטה.

חזרה לעמוד התכנית הניסויית