פורם מליאה בית ספרי

מאזינים ומפנימים את חשיבות האתיקה

פורום מליאה בית ספרי בנושא אתיקה מתכנס פעמים מספר בשנה כחלק מתהליך כתיבת הקוד האתי על ידי הוועדה לכתיבת הקוד. מטרת ההתכנסות של המליאה היא לשתף את הצוות ולטפח שיח אתי בבית הספר. את המליאה מנחה ד"ר שי נחושתאי מהמרכז לאתיקה.

פורום מליאה ראשונה 16.10.12

נוכחים: אורלי שביט – מפקחת בית הספר, נירית גולוב – מפקחת ארצית על בתי ספר של בתי חולים, אמירה ארליך – מרָשתת של גף הניסוי, ד"ר יובל ויס – מנהל בית החולים, ד"ר שי נחושתאי – מנחה מטעם המרכז לאתיקה, צוות בית הספר.
ד"ר שי נחושתאי – הרצאה שהתמקדה בדילמות אתיות.
סוגיה שנדונה בפורום: "המורה עם הכוונות הטובות". תיאור סיפור מקרה שבו התנדבה מורה לפתוח אתר אינטרנט כדי לאסוף תרומות עבור ילד מאושפז שהיה זקוק לתרומות לקראת הליך השתלה מציל חיים.
השיחה התייחסה ל: ערכים מתנגשים, למי מחויבים, חלופות להחלטה ומהי ההחלטה הראויה. הוצעו פתרונות רבים ותשובות רבות, כדלהלן:

להקים אגף באתר האינטרנט של בית הספר לתרומות לחולים.
לערב גורם צד שלישי בנושא.
להפנות למחלקת הרווחה.
לבצע התרמות בשעות אחה"צ לאחר העבודה בזמן הפרטי של המורה המתרים.
להקים ועדה בית ספרית המורכבת מאנשי הצוות שתקבל החלטות מעין אלו.

הוצג בפנינו תהליך קבלת ההחלטות האתיות: 7 'פילטרים' לבחינת ההחלטה:

עקרונות, ערכי הקוד והחוקים (האמת).
מקצועיות.
דימוי.
פומביות.
חברתיות (הוגנות).
מועילות, מעשיות.
ההיבט האישי (גאווה).

ההיבט שראוי וחובה לדון עליו הוא ההיבט האישי. גם הוא מתחלק לסעיפים: האם אני הייתי רוצה שזה יקרה לילד שלי? איך אני אלך לישון עם ההחלטה שקיבלתי? כיצד אחרים יראו אותי? כיצד המודל המוסרי שלי היה נוהג בבעיה? המודל של קאנט שאומר שמה שאני יכול לעשות כולם יכולים לעשות.

ישיבת פורום מליאה  19.11.12

צפייה בסרטון על אתיקה ודיון קצר.
הצגת 4 ערכי הליבה שנבחרו כמייצגים את חזון בית הספר.
דיון סביב סוגיה אתית בשולחנות עגולים.

 

ישיבת פורום מליאה  1.01.13

סרטון ושיחה
על customer service מאת מר פארל, בעל רשת מסעדות בארה"ב
בעקבות הסרט של מר פארל – על נושא השירות ללקוחות – ראוי ולא ראוי,

נערך דיון בנושא מתנות בצוות:
א. מתנות שאנשי צוות מקבלים מהמשפחות;
ב. מתנות בינינו לבין עצמנו (ימי הולדת בעיקר);
ג. מצוות ביה"ס לבעלי תפקידים בביה"ס;
ד. בינינו לבין ספקים;
ה. מתנות שאנחנו נותנים לילדים.

יש חוק עובדי מדינה 1980. בחוק מותר / אסור, באתיקה ראוי / לא ראוי. יש חישובים נוספים: המתנה ניתנת כדי להשפיע על היחס של המורה.
השאלה שיש לשאול בהקשר של המתנות: האם הנזק שייגרם מסירוב לקבל את המתנה יעלה על הנזק שייגרם אם אקבל את המתנה.

הועלו מצבים שונים שבהם הצוות היה מעורב בנושא מתנות, על פתרונות שנמצאו וספקות שהועלו לגבי הנוהל הראוי.

 

חזרה לעמוד התכנית הניסויית