קשר עם בית הספר בקהילה

לומדים ברצינות למרות הקשיים

תכנית זו מציגה מודל שיתופי המקשר בין הסביבה הטבעית היום יומית של הילד לבין סביבתו בתקופת האשפוז.
במסגרת התכנית, בית ספר "הדסה" יוצר קשר עם בית ספרו של התלמיד בקהילתו וביחד נרקמת ונבנית תכנית עבודה לימודית, חברתית ורגשית לצורך קידום התלמיד. תהליך הקשר מלווה במורה מטעם בית הספר "הדסה" האחראית על תיווך בין הגורמים השותפים לפרויקט.
לתהליך הקשר שותפים גם הצוות הרפואי המטפל בילד ובמשפחתו (רופא, אחות, עו"ס/פסיכולוג).
הפרויקט נוצר בעקבות הצורך הטבעי בחיבור הילד המאושפז לעולמו הבריא, לסביבה שאליה היה שייך לפני תקופת האשפוז, ובכך להקל עליו בעת חזרתו למסלול החיים הרגיל.

חזרה לעמוד התכנית הניסויית