תנועה ומחשבה

שיעור תנועה ומחשבה

תכנית תנועה ומחשבה היא תכנית ספורט המוטמעת בכל מחלקות הילדים.
המאפיין העיקרי של התכנית הוא שילוב של פעילות גופנית עם מיומנויות חשיבה.

כאשר הילד מאושפז בבית החולים ישנה ירידה בפעילותו הגופנית; בנוסף, הנתק מבית הספר יוצר חסך בפעילות למידה וחשיבה שיטתיים.
למרות הקושי הפיזי חשוב לעודד את הפעילות הגופנית בצורה מותאמת, כדי לשמר את היכולת והבריאות.
שילוב של התנועה עם המחשבה מהווה אתגר ומעלה את המוטיבציה לתנועה הפיזית.

נושאי המפגשים:
יצירתיות בתנועה
זיכרון ותנועה
קצב ואוריינות
"מחשב מסלול מחדש" – תנועה והתמצאות במרחב
ספורט וניהול זמן

הילדים וההורים המשתתפים בתכנית נהנים מפעילות בריאה שיש בה גיוון, צחוק ואתגרים מרתקים.
 

חזרה לעמוד התכנית הניסויית