של אורח החיים הרב תרבותי,
מתמצים במצבים שיש בהם קונפליקטים או סתירות.
במצבים אלה, אנו נעזרים
בקוד האתי שמהווה
מגדלור ערכי להחלטות שלנו.

כמה מילים על הרב תרבותיות שלנו

הילדים והוריהם לא בחרו להגיע למקום רב תרבותי ולשהות עם אנשים שיש להם מנהגים אחרים ושפה אחרת. הם מוצאים את עצמם בבית החולים בעל-כורכם בחוויה של זרות וניכור. המציאות בארצנו ובירושלים בפרט, היא מציאות קונפליקטואלית כבר שנים רבות. חלק מהילדים ומשפחותיהם, מגיעים לבית החולים עם עמדות אנטגוניסטיות, התייחסות מתייגת, חשדנות ופחד. לא די שעליהם להתמודד עם האשפוז, הכאב והדאגה לבריאותם, הם נאלצים לעשות זאת בסביבה זרה, שלפעמים מעמיקה את תחושת חוסר הביטחון והחשש.

בשלב מוקדם יחסית, הם פוגשים את בית הספר הרב תרבותי שבבית החולים. הם לא חייבים לבוא לבית הספר, אך כשהם נחשפים אליו, הם לרוב בוחרים להשתתף בפעילויות, על כל המשתמע מכך. שנים רבות נאלצנו להתמודד עם המציאות הזו, תוך מבוכה ותחושה של החמצה מתמדת, עד שלפני כ-13 שנה החלטנו לבחור להיות בית ספר רב תרבותי ברמה מוצהרת.

החלטה זו הייתה כרוכה בלמידה הדרגתית כיצד לבטא את הבחירה הזו, ומה משמעותה בקונסטלציות שונות. ההחלטה הראשונה הייתה שעלינו ללמוד את הרעיון הרב תרבותי בראש ובראשונה עם הצוות של אנשי החינוך שאף הוא מגיע מהמגזרים השונים שמרכיבים את הזהות הישראלית בארץ. האמנו, שהפנמה של הערך הרב תרבותי בצוות, אימוץ של התנהגות רב תרבותית והעמקה של הלך הרוח הרב תרבותי, יחלחלו בסופו של דבר לעבודה עם הילדים והמשפחות בבית החולים. עסקנו הרבה בהיכרות, והבנו שזהו תהליך מתמשך שאיננו מסתיים. ניהלנו דיונים במצבי קונפליקט וכתבנו קוד אתי ארגוני, המבסס את ההתנהלות הרב תרבותית שלנו בערכי הליבה ובמה שנגזר ממנה.

המשמעות של בית ספר רב תרבותי באה לביטוי בהדגשת הסולידריות על פני השונות והנפרדות, מתוך רצון לחזק את הזהות האישית של היחיד; להכיר, לכבד ולנצל את המגוון הקיים לשותפות יצירתית ועשירה. בכל המהלך, אנו מקפידים לחדד ולשמר את הייחודיות של הפרט, אמונתו ותרבותו. מעל לכל הביטויים הפרקטיים, המודעות הרב תרבותית – היא העומדת בבסיס ההתנהלות הרב תרבותית. זו מודעות שלוקחת בחשבון את ההכרה בעמדות הגזעניות של עצמנו, מודעות ליחסי הכוח, להיעדר שוויון, לצורך להשקיע זמן להבהרה של אי הבנות, להכללות המתייגות את הזולת, לפערים בהתנהגות, היחס לסמכות ולהיעדר שפה.

במישור היישומי, כל השיעורים שלנו מתנהלים עם מורה יהודייה ומורה ערביה המדברות בשתי השפות. החומרים שלנו מתורגמים לשתי שפות וכך גם לוחות הקיר. אנו מציינים את כל החגים של הדתות הנוכחות בבית החולים, ומשתפים באירועים אלה את כל הילדים, חלקם כמי שחוגג את חגו, ואחרים כאורחים השומעים על החג ומנהגיו.

הרגעים המשמעותיים של אורח החיים הרב תרבותי, מתמצים במצבים שיש בהם קונפליקטים או סתירות. במצבים אלה, אנו נעזרים בקוד האתי שמהווה מגדלור ערכי להחלטות שלנו.

להיות בית ספר רב תרבותי, מחייב תרבות של שיח פתוח ומשתף – בין חברי הצוות. כדי לטפח תרבות זו, יש ללוות את הצוות בהדרכה, ייעוץ, ועדת אתיקה ואירועים יזומים, המנכיחים את הפרט וייחודיותו ואת המשותף לקבוצה כולה. המציאות מעמידה בפנינו אתגרים רבים, שלא פעם מאיימים על הרקמה רבת ההישגים שיצרנו. ברגעים אלה, אנו שבים לחזון שלנו, ומוצאים את הדרך לחזק את עצמנו.