💛 אנו צוות בית ספר, נחזק את האמונה בטוב ובמוסרי כיעד אנושי אוניברסלי.
💛 נפעל מתוך אמונה בזכות הילד לאושר ולתקווה, בעוז רוחו להצליח ולשנות ולשלב חיי רוח ומעשה.
💛 כצוות רב-תרבותי נטפח הכרה של התרבויות השונות בקרבנו, נתחשב ונכבד איש את רעהו.
💛 אנו מאמינים בזכותו של כל איש חינוך להגיע למימוש עצמי, על ייחודו ומהותו,
       תוך חיזוק אמונתו בעצמו וביכולותיו.
💛 נפעל מתוך חירות היצירה ונעודד את השימוש בדמיון והיכולת לחלום.
💛 נעודד ונטפח חשיבה סקרנית, המשלבת דיאלוגים רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים מתוך גישה הומניסטית.
💛 ההכרה בכאב, האפשרות לחמול וזכות הילד לתנאים המאפשרים למידה והצלחה,
       היא נקודת המוצא באחריותנו החינוכית והחברתית.

💛 אנו, צוות בית הספר, נקדם ונפתח עבור הילדים תכנית הוליסטית המשלבת היבטים לימודיים,
       רגשיים, חברתיים וערכיים לביטוי כישוריהם המגוונים.
💛 נעודד קידומן של תכניות בית הספר, תוך שיתוף פעולה בין המחלקות ומתן דגש על תפיסה כוללנית,
       ומודעות ארגונית משותפת בין הקמפוסים.
💛 נעודד חיבור ועשייה משותפת של ילדים ממוצא עדתי או אתני שונה.
💛 נטפח את הרב-מקצועיות בין הגורמים ואנשי המקצוע הלוקחים חלק בטיפולם של הילדים בבית החולים.
💛 נקפיד לשתף את הצוות הרב-מקצועי הרלוונטי במידע הנוגע לילדים ומשפחותיהם.
💛 ניזום ונקדם את הקשר של הילדים ומשפחותיהם עם מסגרות החינוך שלהם בקהילה.

💛 אנו צוות בית הספר נשאף ונחתור למצוינות בכל תחומי עבודתנו.
💛 אנו הנהלת ביהת הספר נדאג לרווחת הצוות החינוכי ולאווירה טובה,
       נגבה את העובדים ונעודד את התפתחותם בהדרכה ותמיכה.
💛 נקיים עם עמיתנו יחסי עבודה המושתתים על שיתוף פעולה, כבוד הדדי, הערכה, אכפתיות וסיוע בעת קושי.
💛 נייצג את בית הספר ואת תפקידנו בפני גורמים חיצוניים כאנשי חינוך בצורה מקצועית, מכבדת וראויה.
💛 נשמור על כללי סודיות במסגרת עבודתנו בבית הספר ומחוצה לו ונפעיל שיקול דעת מקצועי
       במקרים שיש בהם חשש לסיכון.
💛 פעילות עם הילדים ומשפחותיהם שלא במסגרת שעות עבודת בית הספר תיעשה בשקיפות.
💛 אנו רואים עצמנו אחראים על התמחות והתעדכנות מקצועית מתמדת ונבסס תרבות של למידת עמיתים
       תוך נדיבות ושיתוף הדדי בידע ובמידע.
💛 ניצור סביבת עבודה בטוחה ומוגנת, תוך טיפוח נורמות של שקיפות, הרחבת הדעת ומעורבות בית ספרית.
💛 נתכנן ונבצע את פעילויותינו באופן מיטבי בהתאם לכללי המסגרת.
💛 ננצל את הזמן העומד לרשותנו באופן ראוי.
💛 נפעל בראיה סביבתית תוך שימוש חסכוני בחומר, מיחזורו וניצול משאבים קיימים.
💛 נקפיד על דיוק, אמת ומהימנות בפרסום המידע היוצא תחת ידנו.
💛 נעניק לכלל הילדים את המרחב לביטוי המורשתי והתרבותי שלהם.
💛 נדאג שסביבת עבודתנו תהיה ראויה לפני תחילת פעילותנו, במהלכה ולאחריה.

💛 אנו, צוות בית הספר, נקפיד לפעול בכל תחומי עבודתנו החינוכית בניקיון כפיים, בנימוס,
       ביושר וביושרה אישית וארגונית, תוך שמירה על הגינות ואמינות.
💛 ניתן דוגמה אישית בהתנהלותנו ובמעשינו בבחינת "נאה דורש – נאה מקיים".
💛 נביע תודה או הערכה בצוות בדרכים מילוליות או בביטוי סמלי.
💛 נימנע מקבלת טובות הנאה ומקבלת מתנה פרטית, מעבר לביטויי הוקרה סמליים
💛 נכבד את הילד החולה ואת זכויותיו באשר הם וניתן מענה חינוכי אדיב ומיטבי לצרכיו הייחודיים
       בכל מקום ובכל דרך, על פי שיקול דעתנו המקצועי וללא שיקולים זרים.
💛 נפעל, בעת מפגשנו עם ילדים ומשפחות מתרבויות ומדתות שונות, בשוויוניות וללא משוא פנים,
       בלי הבדל גזע, מין, דת, השתייכות לאומית, או מעמד, תוך גילוי נאמנות לעקרונות הגישה הרב-תרבותית והכלתה.
💛 נימנע מניצול לרעה של מעמדנו ותפקידנו כלפי תלמידינו ומשפחותיהם וכלפי אנשי צוות הכפופים לנו
       לצורך קידום עניינינו הפרטיים.