החזון המפורט שלנו ומידע מפורט

בית הספר של מחלקות הילדים בבית החולים הדסה הוא בית ספר ניסויי ורב-תרבותי הנותן מענה לילדים חולים בגילאי 3–21 (עפ"י חוק חינוך חינם לילדים חולים) המאושפזים במחלקות הילדים השונות, מבלי הבדלי דת, גזע ומין.
בית הספר דוגל בגישה הוליסטית אשר רואה את הילד בתוך המסגרת המשפחתית שלו, ומשתף את המלווים אותו בפעילות היומיומית.
צוות בית הספר רואה את בריאותו של הילד בגופו, בנפשו וברוחניות שבו כקשורים יחדיו. לפיכך, בית ספרנו כולל במסגרת הלימודים שלו מענים לצרכים חינוכיים, רגשיים ורוחניים של ילדים חולים במסגרת בית החולים.

משנת הלימודים תשע"א (2010) בית ספר הדסה היה במעמד בית ספר ניסויי. שם הניסוי הוא "בריא ללמוד מזה"
משנת הלימודית תשע"ח (2017) בית הספר משמש כמרכז ליישום מערכתי, מפיץ ומטמיע תכניות שפותחו במסגרת הניסוי לכלל מסגרות חינוך ובריאות בכל הארץ.

במסגרת הניסוי פתח הצוות החינוכי והטיפולי תכניות תיווך להכנת ילדים להליכים רפואיים.
תכניות אלו נועדו להרבות הזדמנויות ללמידה ולהתמודדות עבור הילד החולה הרלוונטיות למצבו המיוחד בבית החולים.

מטרות בית הספר:
לעודד את ההתפתחות הטבעית של הילד.
לתמוך בהתמודדותם של הילדים ומשפחותיהם במציאות חייהם בבית החולים

בית הספר מספק לכל ילד שנמצא באשפוז לזמן ממושך תכנית לימודים אישית המותאמת לצרכיו. צוות בית הספר רואה את הייחודיות של כל ילד, מאפשר פעילויות של הפגה והרפיה, ונותן הזדמנויות לחשיפה ולהפריה תרבותית.

הצהרה ותקווה:

בית הספר מהווה "אי של ביטחון" לכל הילדים המאושפזים, בהיותו ייצוג של פעילות בריאה ואופטימית.

בית הספר מאמין בערך האדם כאדם, בשוויון הזדמנויות בין בני האדם ובכך שהשוני והייחודיות משמשים מנוף להתפתחות. לפיכך, צוות בית הספר דואג לתת לילדים תנאים שיהלמו את תרבותם ואת צורכיהם, ויוצר עבורם חוויית אשפוז חיובית וסובלנית.

צוות בית הספר בונה תכנית הוראה ולמידה אשר נותנת מענה לצרכיו של כל ילד.

בית הספר מטפח את יכולת ההתמודדות של הילדים עם מצבי חיים מאתגרים על מנת להקל על החזרה לשגרת החיים בקהילה.

בית הספר משתף פעולה באופן מלא עם הצוותים הרב-מקצועיים העובדים במחלקות השונות דרך השתתפות בישיבות, העברה וקבלת מידע, התייעצות והתחלקות.

בית הספר שוקד על פיתוח מתמיד של כלל הצוות, ומעודד שיח פתוח, מאפשר ומפרה.

מידע מפורט

מעמד: בית ספר הדסה פועל מכוח "חוק חינוך חינם לילדים חולים", שנחקק בכנסת ב-2001. מעמד מוכר ורשמי, בבעלות מנח"י. הצוות החינוכי הם עובדי משרד החינוך, הסייעות עובדות עיריית ירושלים.

תקן: 2 קמפוסים- עין כרם והר הצופים, סך הכל 17 כיתות.

מס' ילדים ביום: כ- 250 ילדים.

מחלקות שאנו עובדים בהן:

עין כרם– מחלקת ילדים, ט. יום ילדים, ט. נמרץ ילדים, ט. נמרץ לב ילדים, כירורגית ילדים, אונקולוגיה, השתלת מח עצם ילדים, פסיכיאטריה לילד ולמתבגר. אשפוז יום פסיכיאטריה לילד ולמתבגר.

הר הצופים– מחלקות ילדים הר הצופים, מרכז מחלות כרוניות, אשפוז יום כירורגי.

מס אנשי צוות: כ-90 אנשי צוות; מורים, מטפלים בהבעה ויצירה, סייעות ובנות שירות לאומי. כמו כן, יש כ-20 מתנדבים מידי שבוע.

סדר היום של עבודת בית הספר:

 שעות הפעילות- 8.00-16.00. בשעות 16.00-18.00 פעילות מתנדבים. תכנית בית הספר היומית כולל: סיבוב בוקר, ישיבת בוקר מחלקתית, עבודה קבוצתית ופרטנית, ישיבות מקצועיות.