פרסים פרסומים וכנסים

פרסים על הצטיינות, הישגים וחינוך לשלום:

פרס מִנְהָל חינוך ירושלים (מנח"י) על חינוך לרב תרבותיות, בשנת הלימודים תשע"ט, 20019

פרס " פּוֹעֵל צֶדֶק " על כתיבת הקוד האתי, בשנת הלימודים תשע"ז, 20017

פרס מנכ"ל לצוות הסייעות של בית הספר הדסה, תשע"ז

תעודת הערכה לבית ספר על קידום אורח חיים בריא נובמבר 2016, שנת הלימודית תשע"ז

אות נשיא המדינה מר ראובן ריבלין – על חינוך לדמוקרטיה וחיים משותפים. בשנת הלימודים תשע"ו, 20016

פרס חינוך ארצי התשע"ד 2014 למוסד חינוך המצטיין בישראל

מכתבי תודה