מתוך הצהרת אמנת אוטווה:
"התנאים הבסיסיים והמשאבים של הבריאות הם: שלום, הגנה, חינוך, מזון, הכנסה, מערכת אקולוגית יציבה, משאבים בני קיימא, צדק חברתי ושוויון."

התכנית הניסויית "בריא ללמוד מזה" – up2med
בתכנית "בריא ללמוד מזה" הילד לומד על המחלה, על הטיפולים, על ההליכים הרפואיים או על מערכות הגוף. ובתוך כך הוא נחשף לתחומי ידע נוספים בצורה מושכת ומעניינת. באמצעות תכניות הלימוד המותאמות לחוויית האשפוז אנו עוזרים לילדים להפוך את השהייה בבית החולים, ואת האתגרים הרגשיים הנלווים אליה, להזדמנות מעצימה ומחזקת. "בריא ללמוד מזה" משמרת את תפקידו של הילד כתלמיד בשלב זה בחייו, ומקנה לו הזדמנות בלתי רגילה להצלחה.

תיווך ההליכים הרפואיים
הצוות החינוכי מכין תכניות לימוד לאירועים רפואיים שונים כמו בדיקת דם, הכנסת עירוי והכנה מה קורה בגוף כשיש חום, הכנה לקראת הרדמה וניתוח, כיצד לבלוע כדורים ועוד. תכניות אלו כוללות משימות לימודיות דומות לאלה של בית הספר רגיל, אלא שתוכנן קשור למציאות חייו של הילד החולה. מטרות התכניות הן להעשיר את הידע הקיים, להגדיל את רמת ההבנה, להגביר את הרגשת השליטה והמוטיבציה, להקטין חרדות ולעודד חשיבה עצמאית וסנגור עצמי. הידע שנצבר מוסיף לילד תחושת שליטה, מעדן את תגובות הכאב והחרדה ועוזר לו לעבור את הטיפולים ואת תקופת האשפוז כולה בצורה רגועה יותר.
בכל תכניות הלימוד שלנו, ובמיוחד התכניות המתווכות את ההליכים הרפואיים, יש עקרונות פדגוגיים שהם הליבה של הפדגוגיה הבית ספרית.

שלושת העקרונות הפדגוגיים הם:
ידע
התייחסות רגשית
התנסות
שילוב של שלושת העקרונות האלה עוזר לילדים ללמוד בצורה חווייתית.

תהליכי פיתוח והטמעה:
לבית הספר מנגנונים שיטתיים לפיתוח תכניות והטמעתם בתוך הצוות ומחוצה לו. לכל תכנית יש צוות מוביל שמפתח אותה, ולאחר שהושלם שלב הפיתוח, מתקיימת הטמעה בין כל חברי הצוות.
עקרון השיתוף מתקיים בקפידה, ומאפשר לכל הידע שמתפתח להפוך לנכס בית ספרי שעובר מדור לדור.
ההתנסות הלימודית של תיווך ההליכים הרפואיים מוביל לחוויה מחזקת הרוקמת את סיפור המחלה מחדש ומעמידה לילד/ה יסודות חיוביים, תומכים ואיתנים.

קידום בריאות ברוח אמנת אוטווה

בהצהרת אוטווה של ארגון הבריאות העולמי כתוב כך: "התנאים הבסיסיים והמשאבים של הבריאות הם: שלום, הגנה, חינוך, מזון, הכנסה, מערכת אקולוגית יציבה, משאבים בני קיימא, צדק חברתי ושוויון."
בית הספר הניסויי הדסה מתייחס לקידום בריאות גם בהיבט החברתי. המשנה החינוכית שלנו: סביבה מוגנת לפרט, שירותי חינוך ותמיכה רגשית, טיפוח אוירה רב תרבותית ודאגה לתנאים מאפשרים עבור כל תלמיד חולה בבית הספר.
בכל שנה אנו עושים מאמץ שמחזק את מיומנות הצוות לחשיבה דמוקרטית ברוח הקוד האתי שכתבנו כמשאב בר קיימא (ראה דף "הקוד האתי"). אנו מטפחים דיאלוג המבוסס על ערכים של הומניזם ודנים בפרקטיקות ההתנהגותיות הנובעות ממורכבות האוכלוסייה הרב תרבותית שמגיעה לבית הספר.

בבית הספר הוקם צוות מוביל אתיקה ומדיניות רב תרבותית המטמיע את החשיבה הדמוקרטית בצוות הרחב, במפגשי מליאה ובחיי היום יום.

בית הספר לילדים מאושפזים שבמרכז הרפואי הדסה.
מוזמנים לפנות אלינו:
שעות פעילות: ימים א-ה 9:00-15:30, ימי שישי 9:00-12:00
טלפון: 02-6776843 | דואר אלקטרוני: schoolhadassah@gmail.com

האתר נבנה על ידי אסף יהודה מילוא - מורה בבית הספר