טיפול במוזיקה

בתכנית משקפות VR, אנחנו מסיחים את דעתם של הילדים בזמן הליכים רפואיים מכאיבים….
להוסיף מידע מה זה ועל מה זה
מרגיע מאוד בזמן הליכים רפואיים ומומלץ על ידי צוות האחיות והרופאים…